La importància de la formació dels monitors esportius

La feina de monitors o educadors de lleure és essencialment vocacional. Es tracta de treballar amb grups de nens o adolescents i ensenyar-los tècniques, capacitats i valors, tal com faria un professor de l’ensenyament obligatori, però en aquest cas duent a terme tasques que no es consideren educació formal, i que tanmateix formen part de l’aprenentatge de les persones, encara que sigui un aprenentatge opcional.

monitors

Com que, tot i ser un tipus d’educació no formal i complementària, es treballa amb un segment de la població que requereix una protecció especial i en realitat es fan tasques que podrien ser perfectament les d’un professor, és natural que per tal de treballar com a educadors de lleure ens haguem de formar i haguem d’obtenir un títol oficialment reconegut per tal d’accedir a les ofertes de feina que, d’altra banda, cada cop són més nombroses en aquest sector. A través d’algun dels cicles formatius a Barcelona aquelles persones que tinguin interès en aquesta feina poden aconseguir la qualificació necessària, requerida per esplais, casals, escoles en horari extraescolar, cases de colònies, i fins i tot hotels, albergs i parcs d’atraccions.

Un cop formats, els monitors estan preparats per a dinamitzar grups de joves i organitzar excursions, acampades, jocs i també activitats esportives, àmbit en el qual hi ha demanda d’especialistes, monitors esportius, que amb la seva feina transmeten als nens i adolescents els valors positius de l’esport, com el treball en equip, l’esforç i la consecució d’objectius.

Paral·lelament a la gran demanda d’aquests serveis, perquè cada cop hi ha més infants que es volen apuntar a fer activitats en el seu temps lliure i així es reflecteix al gran nombre d’ofertes de feina que hi ha en aquest sector -fins i tot hi ha borses de treball i agències especialitzades en monitors-, també augmenta doncs la demanda de monitors especialitzats en esports, atès que el component lúdic d’aquesta mena d’activitats té un fort poder d’atracció sobre els més joves.

De fet, sovint s’organitzen estades o campus dedicats exclusivament al lleure esportiu, de manera que un monitor esportiu ja no s’encarrega només de les activitats esportives dins un context més ampli, sinó que es pot dedicar, durant el 100% de la seva jornada laboral, a aquestes pràctiques.

Naturalment, per tal de poder dur a terme la dinamització de grups des del punt de vista esportiu, els monitors haurien de seguir una formació específica, que no impedeix aprendre altres tècniques i mètodes com, per exemple, la sempre necessària preparació per als primers auxilis, especialment imprescindible si es treballa amb nens i joves.

És una feina que en realitat no té horaris, perquè com passa amb els professors formals, els monitors han de dissenyar personalment les activitats i també avaluar, segons el cas. Sense deixar de banda que, tot i que les activitats de lleure es duen a terme cada cop més en qualsevol moment de l’any, els períodes de vacances d’estiu i els caps de setmana estaran dedicats, per a aquestes persones, a la seva feina.

Sovint els monitors i les monitores són persones que, durant la infantesa i fins pocs anys abans d’acabar els seus estudis, havien participat en activitats organitzades de lleure i, per tant, havien estat en contacte amb joves més grans que ells, que els feien de monitors. Segurament d’aquesta manera adquireixen la vocació de dur a terme la mateixa tasca per a noves generacions de nens i joves, i per tant són conscients de la importància de fer un bon paper per tal de deixar en el seu grup un record tan bo com el que els va quedar a ells uns anys abans.

És per això que, per més que sigui una feina agradable per als que la volen dur a terme, no per això és menys dura que altres ocupacions. Demana un sacrifici i un compromís que només aquells candidats a monitors que estan convençuts de la seva decisió i volen deixar una empremta com la que els van deixar a ells quan eren petits poden dur a terme, i és per aquest motiu que no hi ha cap dubte que es tracta d’una feina bàsicament vocacional.

Posted on Categories Esports